Misslyckad lagstiftning hotar jobbtillfällen

Den uthyrningslag som svenska Riksdagen idag antagit införlivar inte viktiga delar av den ursprungliga, europeiska lagen. Från Bemanningsföretagens sida har vi befarat detta. Vi har varnat för att ett bristfälligt införlivande av den europeiska lagen på sikt hotar tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen och omgående hotar jobb bland dem som står längs från arbetsmarknaden.

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/misslyckad-lagstiftning-hotar-jobbtillfallen