Låt fler hjälpa de arbetslösa

Arbetsförmedlingen fungerar dåligt och det innebär stora kostnader för samhället. Därför borde Arbetsförmedlingens ledning vara intresserade av en seriös diskussion om hur vi bäst hjälper arbetslösa till jobb, och företag att hitta arbetskraft. Men i stället ägnar sig Arbetsförmedlingens ledning åt siffertrixande.

I ett försök att putsa bilden av myndigheten hävdar Arbetsförmedlingen själv att man ”öppnade dörrarna till” 700 000 jobb under förra året. Det här med att vara en dörröppnare låter positivt men är måhända en aning luddigt.

För det första var det enligt Arbetsförmedlingens egna siffror 367 000 personer som över huvud taget lämnade Arbetsförmedlingen för ett arbete under 2011. Av dem var det endast 16 500 personer som angav att de hade fått information om arbetet via en förmedlare på Arbetsförmedlingen. Ytterligare 43 000 personer har använt Platsbanken. Vad de övriga 640 000 dörröppningarna som myndighetens chef, Angeles Bermudez-Svankvist, hänvisar till består av är oklart.Arbetsförmedlingen är den myndighet som har i särklass lägst förtroende bland befolkningen enligt ett antal olika undersökningar. I en stor undersökning som Svenskt Näringsliv genomförde i fjol framkom med förödande tydlighet att Arbetsförmedlingens egna arbetsförmedlare, jämfört med handläggarna hos de privata aktörerna, har litet förtroende för sin förmåga att hjälpa de arbetssökande.

Endast 52 procent av Arbetsförmedlingens handläggare tror att den egna organisationen har stor eller mycket stora möjligheter att hjälpa de sökande vidare till arbete. 85 procent av arbetsförmedlarna träffar sina arbetssökande max en gång i månaden, medan 90 procent av jobbcoacherna träffar sina arbetssökande minst varje vecka. Knappt en av fem arbetsförmedlare menar att de i hög utsträckning kan styra sin arbetstid och hur de lägger upp sitt arbete. 97 procent av arbetsförmedlarna säger sig lägga mycket tid på administration och 89 procent menar att det stör deras möjligheter att förmedla arbeten. Dessutom är det enbart en av tio unga som är inskrivna som tror att de kommer att hitta jobb via Arbetsförmedlingen.

Däremot har Arbetsförmedlingen ett svårt uppdrag. Många som använder Arbetsförmedlingen har särskilt svårt att hitta arbete, kanske står de allra längst från arbetsmarknaden. Men desto viktigare då att de kan lita på att få snabb och riktad hjälp. Dit har vi tyvärr långt kvar men en början vore att helt öppna marknaden för privata aktörer.

Jonas Milton vd Almega

Ulf Lindberg näringspolitiskchef Almega

Publicerad i bla VLT den 27 december 2012