Läget är dystert..

Dystert läge!

Det är för närvarande bistert för många av våra företag. Nedgången i konjunkturen gör att efterfrågan minskar.

För Almega blir det i ett sådant läge än viktigare att lyfta fram de reformer som krävs för att det ska skapas bättre förutsättningar att driva tjänsteföretag. Inte minst vill jag peka på vikten av en skatteöversyn.

En avtalsrörelse står också för dörren. Vi känner starkt stöd att fortsätta vårt arbete för en företags- och medarbetarnära lönebildning.