Det är bra med internationella studier

Härom morgonen kunde jag läsa i tidningen att OECD i en rapport om Sveriges ekonomi uttalat sig för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är onekligen viktig information, inte minst för ledande politiker i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

I OECD:s utredning finns uppenbarligen stöd för Almegas uppfattningar att fler bör omfattas och att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.

Se detta citat från utredningen:

“While most non-employed receive some type of financial assistance, there is variation in terms of benefits, incentives, efficiency of job-search support and job-search monitoring. The unemployed furthest from the labour market are less likely to receive effective support. The coverage of unemployment insurance could be extended, and contributions to unemployment insurance could be made mandatory. In parallel, the unemployed’s job‑search obligations and the Public Employment Service’s power of sanction will have to be strengthened further.“ 

Nu väntar jag med spänning på OECD:s analys av den australiska modellen för valfrihet inom arbetsförmedling som ska gå till tryck i mitten av januari. Resultatet kommer förhoppningsvis att bekräfta vår uppfattning att ett valfrihetssystem med kvalificerade leverantörer av omställningstjänster kommer att underlätta för de enskilde att snabbare komma i arbete. 

En riktigt god och fridefull jul önskar jag er alla!