Den svenska välfärdsmodellen stärker vår konkurrenskraft

Imorgon anordnar vi konferensen Perspektiv på den svenska välfärden där vår framgångsrika svenska välfärdsmodell kommer att diskuteras.

I motsats till den bild man ofta får i media hör den svenska välfärden till de bästa i världen. Vår nordiska tradition av en väl fungerande skola, vård och omsorg, skattefinansierad och lika för alla, är något vi både tar som självklart och upplever som en avgörande skillnad mot hur samhället fungerar i andra länder.

Sedan andra aktörer än de offentliga alternativen tillåtits har det skapats en mångfald, som bättre passar olika medborgares olika behov, dels skapar en kvalitetsstimulerande konkurrens, som stärker utvecklingen i de olika verksamheterna.

För alla de människor som genom dessa reformer fått rätten att själva välja sina barns skola, vilken läkare de ska gå till och vem som ska ge dem personlig assistans eller hjälp och omsorg i hemmet har fördelarna varit uppenbara. Rätten att själv bestämma har inte bara inneburit ett antal alternativ att ta ställning till, utan har också lett till högre tillgänglighet, ett mer kundtillvänt tilltal och en starkare roll för den enskilde gentemot skolan, vården och omsorgen.

Det är detta som är den Nya Svenska Modellen och som väcker intresse runt om i världen.

Nu kommer även forskningsstudier som visar på de positiva effekterna av valfrihet och att konkurrensen lett till effektivisering.

Vi har all anledning att vara stolta över den utveckling vi nu ser i Sverige där vi lägger grunden för en långsiktigt hållbar och högkvalitativ välfärdsservice till medborgarna.  En välfärd där vi möter människors behov på ett bättre sätt. De utmaningar vi står inför på välfärdens område möter vi inte genom att gå tillbaka, utan genom att utveckla kvaliteten och kvalitetsredovisningen, stärka medborgarnas ställning och främja mångfalden.

Konferensen är en del av en satsning som Almega tillsammans med Friskolornas riksförbund, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv har etablerat för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Mer om projektet kan du läsa här.