Sikta mot verkligheten istället

Folkpartiet släppte i veckan sitt nya skolpolitiska program Sikta mot stjärnorna. Som väntat föreslår man fler och tidigare prov och betyg, mer satsningar på lärarna och mer katederundervisning.

Ambitionerna att höja elevernas kunskapsresultat är höga, och när jag läser dokumentet får jag känslan av att det som avgör skolpolitikens utformning är hur det går i PISA-undersökningarna. Om eleverna kommer prestera bättre där, ja då är allt frid och fröjd.

Men då tycker jag man missar någonting viktig, nämligen att utbildningar också ska ge kunskaper som är användbara. Det är inte rimligt att elever går tolv år i skolan utan att få kompetenser de kan använda på arbetsmarknaden till exempel. Den investering som det faktiskt innebär att gå i skolan måste också ge ekonomisk avkastning för att kännas rimlig.

Därför är det beklämmande att Folkpartiet inte tar upp behovet av att eleverna ska får kompetenser som är relevanta för jobb.

Behovet av att utveckla formerna för kompetensträning genom praktik och annan samverkan med arbetslivet är stort, men syns över huvud taget inte i dokumentet. Därför ger jag Folkpartiets nya skolpolitiska program underkänt ur detta perspektiv.