Obligatorisk a-kassa

Nu är a-kassan på tapeten igen efter det politiska utspelet förra veckan om en eventuell kompromiss som grundar sig på en obligatorisk a-kassa i botten och  därutöver en medlemsbaserad.

Kompromissen anses ha sin grund i TCO:s förslag som bland annat innebär ett höjt obligatoriskt grundskydd och därutöver fackligt administrerade medlemsbaserade försäkringar.

Almega utvecklade redan i maj 2011 vårt förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i nivå med dagens sjukpenning. Den ska vara statligt administrerad och den ska  vara en del av en omställningsförsäkring som består av såväl ekonomiskt stöd som hjälp till återgång till arbetslivet vid såväl sjukdom som arbetslöshet.

Ett av våra argument är att den största delen av dagens arbetslöshetsförsäkring finansieras av staten det vill säga vi alla som är i arbetskraften. Då är det rimligt att även alla får ta del av försäkringen.

Häromdagen anordnade Jusek ett seminarium om arbetslöshetsförsäkringen. Det är ett intressant förslag som Jusek presenterar  och som i vissa delar överensstämmer med våra förslag. Precis som Almega förslår Jusek en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och höjt tak med avtrappningsregler. Argumentet för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är bland annat att staten står för större delen av finansieringen.

Nu är det rätt tillfälle att fundera på framtidens försäkringar i ett föränderligt arbetsliv. Att underlätta omställning är en viktig del i den diskussionen. En statligt administrerad arbetslöshetsförsäkring, som en del i en omställningsförsäkring,  är en viktig del för att underlätta rörlighet mellan olika sektorer och branscher men även mellan att vara uppdragstagare och anställd.

Utredningen hållbara försäkringar måste tänka vidare på andra lösningar är den så kallade TCO-modellen.