Grattis Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2012 – Magnus Petzäll!

Magnus Petzäll - IT-direktör i Göteborgs Stad och nationell samordnare för Öppna Data Sveriges Kommuner och Landsting
Magnus Petzäll - IT-direktör i Göteborgs Stad och nationell samordnare för Öppna Data Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Idag avgjordes det vid ett fullsatt seminarium i Näringslivets Hus i Stockholm – Magnus Petzäll blir Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2012.

Han får priset för sitt engagerade arbete för så kallad öppen data, det vill säga för att öka tillgängligheten till de stora datamängder som finns i svenska myndigheters register. Magnus har i sin roll som IT-direktör i Göteborgs Stad tydligt visat hur öppen data kan nyttjas för innovativa tjänster. Han har visat vilka möjligheter som kan skapas för kunder och medborgare, och drivit frågan både internt och mot en bredare publik.

Öppna data är en konkret manifestation av e-samhället där vidare utnyttjande av dessa data i kommersiella och ideella innovationer är en stor och viktig del. Genom ökad tillgänglighet till Öppna Data kan digitala tjänster skapas underlättar vardagen för medborgarna, ökar transparensen och ger möjlighet att effektivisera den offentliga förvaltningen.

Det uppdrag som Magnus Petzäll tills nyligen haft på SKL är därför av stor vikt för att driva på utvecklingen och skapa möjligheter. Syftet är att skapa en vägledning i form av ett nationellt ramverk för Öppna Data inom kommun- och landstingsverksamhet. Olika kommuners förutsättningar kan genom arbetet utjämnas

Almega utser årligen  Årets tjänsteinnovationsfrämjare. Utmärkelsen ska gå till den person, organisation eller företag som under året gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer.

Pristagarna historiskt är: 2009  Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister för införande av lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorg och hemtjänst, 2010 Sara Modig, tjänsteman Näringsdepartementet för utarbetande av Tjänsteinnovationsstrategin, 2011 Charlotte Brogren, GD Vinnova priset för det nya angreppssättet de visade i samband med utlysningen Utmaningsdriven Innovation.