En snabbare väg tillbaka till arbete

Arbetslös på grund av sjukdom eller faktiskt utan jobb? Har du blivit sjuk av att vara arbetslös? Det borde inte spela någon roll. Arbetslöshet kostar pengar och mänskligt lidande oavsett vad den beror på. En omställningsförsäkring som samordnar arbetslöshets- och sjukförsäkring skulle inte bli särskilt dyr. Däremot skulle det bli lättare att ta sig tillbaka till arbete samt stärka företagens kompetensförsörjning, skriver Ulf Lindberg, Almega.

Enligt Statistiska Centralbyrån var arbetslöshet det huvudsakliga försörjningshindret hos 38 procent av dem som erhöll försörjningsstöd (socialbidrag) 2010. Det motsvarar 157 000 personer, vilket är lika många som hela befolkningen i Borås, Mark och Skara tillsammans. Är försörjningsstöd och kontakt med socialtjänsten verkligen bästa vägen tillbaka till arbete?

Sedan 2003 har ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen sjunkit i förhållande till sjukpenningnivån. I dag kan skillnaden mellan de olika försäkringarna vara hela 6 000 kronor i månaden.

För allt fler personer i utanförskap är det svårt att avgöra om man är sjuk på grund av arbetslöshet eller vice versa. Men svaret på frågan har en avgörande betydelse för ersättningen men också vilka åtgärder som sätts in. Med samma ersättning inledningsvis kan fokus direkt sättas på snabbaste vägen tillbaka till arbete.

Hindrar effektiv omställning

Den låga arbetslöshetsersättningen tillsammans med allt färre medlemmar i a-kassan och många arbetslösa i kommunernas försörjningsstöd förhindrar effektiv omställning till växande branscher och företag. Vi vet att arbetslivet kommer bli mer flexibelt, fler kommer byta jobb och karriär med jämna mellanrum.

En ny sjuk- och arbetslöshetsförsäkring måste ha sin bas i att omställning till nytt jobb underlättas.

Systemet med olika avgifter till a-kassan för olika yrken motverkar rörlighet mellan branscher och intresset att över huvud taget vara med i a-kassan.

Almega föreslår att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen så långt som möjligt harmoniseras inom ramen för en omställningsförsäkring.

  • För oss är det därmed självklart att avgiften till arbetslöshetsförsäkringen ska vara lika för alla.
  • Arbetslösheten kan drabba alla. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen omfatta alla som aktivt står till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att dagens a-kassa i praktiken blir obligatorisk.
  • Tydliga krav på aktivitet bör ställas på de arbetssökande och en tydlig avtrappning av ersättningarna måste finnas. Genom att fler påverkas av en avtrappning, till följd av den höjda ersättningsnivån ökar drivkrafterna att hitta nytt jobb.

Almega har låtit beräkna vad kostnaden för en allmän omställningsförsäkring skulle bli. Utgångspunkten är att 90 procent av de arbetslösa omfattas, i stället för dagens 62 procent. Almega har kalkylerat på en medlemsavgift på 155 kronor vilket motsvarar den genomsnittliga a-kasseavgiften vid årsskiftet 2011/2012.

Rimlig kostnad

Förslaget innebär också åtgärder för en mer effektiv omställning. Fler omställningsaktörer som konkurrerar med Arbetsförmedling i ett valfrihetssystem leder till snabbare och bättre åtgärder.

I dag får mer än var tredje arbetslös inte någon ersättning från a-kassan. Vårt förslag innebär en ökad kostnad, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Redan vid en tiondel lägre arbetslöshet är kostnaden för statskassan 1,8 miljarder. Det är en förhållandevis låg kostnad för en framtidsinriktad socialförsäkring som omfattar många fler, passar det moderna arbetslivet och säkerställer en effektivare omställning till arbete och trygghet på en flexibel arbetsmarknad.

 

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef, Almega

Publicerad: Göteborgs-Posten 2012-11-16