Broschyr om att välja omställningsleverantör

Att välja omställningsleverantör

Alla företag som behöver hjälp att hitta nya jobb till anställda vid neddragningar har många olika leverantörer av omställningstjänster att välja mellan, även när omställningen finansieras av nuvarande omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Dessutom kan en tjänsteman som är uppsagd på grund av arbetsbrist själv välja vilken omställningsleverantör han eller hon vill ha hjälp av.

Almega jobbar för individens rätt att välja på marknaden. Det gäller den arbetslöses rätt att välja jobbförmedling, den sjukes rätt att välja vårdinrättning och självklart även företagens och de uppsagdas rätt att välja omställningsleverantör.

För att hjälpa Almegaförbundens medlemmar och göra det tydligt vad omställningsavtalets möjligheter att välja leverantör innebär i praktiken har vi tagit fram en broschyr om hur man går tillväga när man vill välja en annan omställningsleverantör än TRR.

Omställningsavtalet och de paragrafer som styr val av annan omställningsleverantör än TRR finns på TRR:s hemsida.