Verkligheten är en annan..

Unionen har tagit fram en infografik om ungdomsarbetslösheten. Intressanta jämförelser. Men siffror är siffror och verkligheten ser inte alltid ut som siffrorna visar.

Jag och mina medarbetare har dagligen kontakt med våra medlemsföretag. Dagligen hör vi också att det är alldeles för dyrt att anställa ungdomar i förhållande till att anställa personer som har erfarenhet. Ingångslönerna är därmed ett problem.

De sänkta sociala avgifterna för ungdomar är viss kompensation men inte tillräcklig. Det behövs ett nytänk inte minst från de fackliga organisationernas sida.

I de överläggningar som nu pågår inom ramen för den så kallade jobbpakten är yrkesintroduktionsavtal en möjlighet att komma åt ingångslönerna, men det kommer samtidigt att ställa krav på att arbetsgivaren avsätter resurser för handledning vilket är förenat med kostnader.

LAS gör visst ungdomar arbetslösa. Det handlar inte bara om turordningen – det handlar också om de kostnader som kan uppkomma om arbetsgivaren gör en felrekrytering. För många små arbetsgivare är detta en realitet. Därför vågar man inte anställa en person som är oprövad och provanställningstiden anses inte som tillräckligt lång.

Statistik är statistik och verkligheten är en annan. Det är rätt att många av dem som återfinns i beräkningen från ILO faktiskt är heltidsstuderande. På den punkten har Unionen rätt. Men varje ungdom som inte är i arbete är en tragedi för den enskilde som inte får fotfäste på arbetsmarknaden och för samhället.

Unionen skulle kunna medverka i att förbättra för de ungdomar att komma i arbete. Det vore mer fruktsamt än att försöka slå hål på myter!