TCO tänker nytt men missar viktiga frågor

I går inbjöd TCO till en hearing om den framtida arbetslöshetsförsäkringen där Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg deltog. TCO:s förslag bygger på många av de förslag som Almega föreslog redan våren 2011. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen, inga differentierade avgifter. Ändrade arbetsvillkor så att fler omfattas. Arbetslinjen ska gälla.

Så både fack och arbetsgivare är överens om att a-kassan är i kris och att nivåerna är för låga.

Men vi skiljer oss åt på en väsentlig punk. Vi vill att försäkringen ska harmoniseras med sjukförsäkringen, att den ska vara statligt administrerad och framförallt den ska precis som dagens sjukförsäkring vara allmän. TCO däremot håller envist fast vid att den inkomstrelaterade delen ska vara frivillig och administreras av dagens fackligt anknutna a-kassorna.

TCO missar också i sitt förslag behovet av aktiva omställningsåtgärder. Inom ramen för vår omställningsförsäkring, som omfattar både dagens sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, är det aktiva åtgärderna för att få fler i arbete en viktig ingrediens. Vi menar att den enskilde ska kunna välja en kvalificerad leverantör av omställningsåtgärder för att underlätta återgången i arbete. Den dynamiska effekten av en aktiv omställning har TCO missat.