Sverige tar matchen

Sverige tar matchen

Tjänsteexporten växer starkt och det är en utveckling som har stor betydelse för Sverige. På bara åtta år har värdet av den svenska exporten av tjänster fördubblats – vi exporterar tjänster till utlandet för 490 miljarder kronor eller 1 300 miljoner om dagen. Det motsvarar 30 procent av den totala svenska exporten.

Vi säljer mer tjänster till utlandet i konkurrens med andra företag än vad vi köper in. Det är bra för Sverige och det skapar fler jobb. Idag är det en halv miljon fler som jobbar inom tjänstesektorn än vad det var för 15 år sedan. Fler jobb skapar även välfärd och välstånd.

Vill du som är företagare vara med och visa hur mycket du bidrar med till välfärden? Sverige tar matchen är Svenskt Näringslivs nya satsning på att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället. Genom att visa hur små och stora företag eller hela branscher tar matchen vill vi att fler ska känna till, känna för och engageras i det som ger Sverige kraft.

Anmäl dig som deltagare så får du dig tips på hur du kan föra ut berättelsen om hur ditt företag bidrar till Sveriges välfärd.