Regeringen gör tydlig markering om betaltider

Den 18 oktober lämnade justitiedepartementet och Beatrice Ask en remiss till lagrådet med förslag som syftar till att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Regeringen går på den linje som framhållits av Svenska Teknik&Designföretagen och kräver max 30 dagars betalningstid.

http://www.std.se/paverkan-o-utveckling/aktuellt/regeringen-gor-tydlig-markering-om-betaltider