Ökad valfrihet för din pension

Fler val för din pension

Svenskt Näringslivs styrelse jobbar för en ökad valfrihet inom tjänstepensionen. 

Svenskar får idag en pension bestående av två delar: allmänna pensionen och tjänstepensionen. Vissa har även ett privat pensionssparande.

Det är ofta så att tjänstepensionen består av premiebestämda pensioner, vilket innebär att arbetsgivaren gör löpande avsättningar i form av en försäkringspremie. Det är naturligt att den anställde kan påverka hur pengarna kan placeras. Pensionen beror sedan på hur väl dessa pengar förräntas och vilka avgifter som tas ut.

Arbetsmarknadens parter har enats om ett system där man gemensamt upphandlar en bred palett av olika alternativ med låga avgifter och enkel praktiskt hantering. Premien betalas av arbetsgivaren till Fora eller Collectum som sedan sköter allt praktiskt och erbjuder både traditionell förvaltning samt förvaltning i drygt 170 fonder från ett 40-tal förvaltare för den anställde att välja mellan.

Dagens system är enkelt och kostnadseffektivt för företagen och anställda får en trygg och relativt billig förvaltning av pensionskapitalet.

Företag inom avtalspensionen på LO-området har idag rätt att välja alternativa pensionslösningar och Svenskt Näringslivs styrelse är helt enig om att fortsätta verka för att liknande regler ska gälla även på tjänstemannasidan.

Styrelsen ska även jobba för att det ska bli lättare för anställda att kunna lämna tjänstepensionsplanen efter överenskommelse med arbetsgivaren. Om den anställda till exempel påbörjar en anställning i ett icke kollektivavtalsanslutet företag ska individen helt fritt kunna flytta sitt kapital till annan förvaltare.