My three minutes of fame

SVT Forum
Skärmdump från svtplay

Idag TV-debuterade jag under pseudonymen Cemille Ürgün – det gäller ju att hålla låg profil i början.  

Mitt bejublade framträdande hölls på SVT Forum som sände från Europahuset där Kommerskollegium arrangerade ett seminarium med anledning av att EU firar 20 år.

Målet med mitt inlägg var att få fram att de svenska tjänsteföretagen behöver en ökad rörlighet för arbetstagare för att få tag på den kompetens som krävs för att behålla konkurrenskraften gentemot framförallt företag från länder utanför EU.

Bedöm själv om jag lyckades – cirka 17 minuter in i programmet ser ni mig!