Hoppa till innehåll

Almega har höjt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt i år, men sänkt prognosen för nästa år. Sveriges BNP bedöms i år öka med 0,8 procent (1,2 procent rensat för kalendereffekter), och med 1,2 procent 2013. Först 2014 beräknas tillväxten bli något starkare, kring 2 procent. Det förutsätter dock att återhämtningen på viktiga exportmarknader verkligen inleds under 2013.

Tillväxten i den privata tjänstesektorn i år bedöms bli något starkare än för ekonomin som helhet, men landar ändå på en svag ökning med enbart 1,7 procent. Det betyder en klar inbromsning jämfört med förra året, då tillväxttakten låg på lite över 5 procent. Nästa år bedöms tillväxten ligga kvar på en låg nivå kring 1,5 procent. Hushållens konsumtion samt näringslivets investeringar hålls tillbaka av fortsatt osäker­het kring utvecklingen i omvärlden vilket bidrar till en svag tillväxt. Samtidigt väntas en fortsatt svag utveckling för Sveriges export, då efterfrågan på flertalet av Sveriges största exportmarknader förblir låg under 2013.

Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas gå historiskt långsamt, vilket, förutom den tröga återhämtningen i omvärlden, även beror på fortsatt svaga investeringar i Sverige, ökade matchningsproblem på arbetsmarknaden och svag produktivitetstillväxt.