Kan vi bli bäst i klassen?

Kan vi bli bäst i klassen?

Jag är idag på  Mälardalsrådets konferens Stormöte för kunskapsregionen för att ta del av förslag som ska lyfta Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.

Utmaningen består i korthet av att minska avhoppen på gymnasiet, öka antalet högskoleutbildade och att öka FoU-investeringarna. Mycket viktiga prioriteringar inte minst ur de kunskapsintensiva tjänsteföretagens perspektiv varav många har svårt att fylla rekryteringsbehoven, inom exempelvis IT samt olika konsultföretag.

En central fråga är hur man ska få de utomeuropeiska studenterna att återvända till våra högskolor och universitet, och sedan få dem att stanna och jobba här. Mälardalsrådet har tagit fram sex konkreta åtgärder för att attrahera fler internationella studenter:

• Fler stipendier. För att finansiera studieavgifterna behöver dagens stipendier ökas från 185 till 600 miljoner kronor.

• Resurser till marknadsföring. Lärosätena behöver särskilda resurser för marknadsföring, och svenska institutet bör få ett uppdrag att hjälpa till och marknadsföra utbildningarna

• Fler studentbostäder. Sänk fastighetsavgiften för studentbostäder, neutralisera beskattningen av olika upplåtelseformer och inför flexiblare byggregler.

• Lägre anmälningsavgifter. VHS tar ut en anmälningsavgift på 900 kr. Den bör tas bort.

• Förändra migrationslagstiftningen. Det måste bli lättare att komma in och söka jobb, studenterna måste få möjlighet att stanna och söka jobb minst sex månader efter examen.

• En nationell strategi för internationalisering. Det behövs en samlad strategi för att vända på utvecklingen.

Detta är sex mycket bra punkter från Mälardalsrådet. Nu hoppas jag att de får den uppmärksamhet de förtjänar, och inte bara i regionen. Problemen finns i hela landet, så det behövs en nationell kraftsamling kring dessa viktiga frågor.