Boktips om lön

Här tipsar vi om bra böcker om lönebildning.

kerstinsbok-2

Företagets lönebok
– lönesamtal och lönesättning i praktiken

Företagets lönebok tar upp hur företag kan arbeta strategisk med lönesättningen genom att ge chefen verktyg i lönesättning och i lönesamtalen. Boken är indelad i två delar. Den ena riktar sig till företagsledningen, HR-funktionen och företagets chefer och handlar om företagets lönepolicy, löneprocess och om företagsgemensamma förberedelser. Den andra delen riktar sig till den enskilde chefen och handlar om hur chefen sätter lön och förbereder och genomför lönesamtal.

Kerstin Björk Östlund, Norstedt Juridik 2011

Lönebildning för utvecklingskraft

Lönebildning för utvecklingskraft

Det svenska lönebildnings- och förhandlingssystemet är idag på väg att förändras – alldeles oavsett vad parterna och lagstiftarna än säger. Globaliseringen, EG-rättens ökade betydelse och de fallande fackliga medlemstalen sätter den svenska arbetsmarknadsmodellen under press. Men i vilken riktning utvecklingen går är inte lätt att säga. Denna antologi, där flera forskare och författare med olika bakgrund och specialistkunskaper bidragit, ger svar på många frågor.

Nils Karlson, Nordstedts 2011

Lönesamtal och lönesättning

Lönesamtal och lönesättning

Som chef för man en ständig dialog med sina medarbetare. Syftet med den här boken är att ge dig metoder hur du hanterar lönesamtal och på det sättet skapar motivation och resultat hos medarbetarna.

Tommy Wahlström, Liber 2011