Bara ett avtal som alla andra…

SEKO tycker det är märkligt att förhandlingarna för Skärgårdstrafiken strandat eftersom de bara krävt det allra andra fått, nämligen 2,6 procent i löneökningar.

Vi har inget annat krav vi heller, än att få ett kollektivavtal som för alla andra. Det kollektivavtal vi har idag med SEKO avviker nämligen kraftigt från den övriga arbetsmarknaden – till företagens nackdel.

Här är några exempel:

  • Företagen får inte anställa på deltid.
  • Företagen får inte höja lönen för en enskild medarbetare. Du läste rätt! Det stod att arbetsgivaren inte få höja lönen för en enskild medarbetare. Tariffsystemet ska gälla enligt SEKO:s uppfattning – och ingen enskild medarbetare ska därför få mer än vad som står i tariffen. (Tarifflönesystem betyder att lönen för alla är fastställd i en tabell utifrån om man arbetat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 år.)
  • Företagen får inte säsongsanställa medarbetare under december månad när det är dags för skärgårdsturer med julbord. Något mer likt en säsong är nog svårt att tänka sig.

Lägg därtill att arbetsgivare inte får anlita en underentreprenör om inte denne har kollektivavtal med just SEKO.

Enligt SEKO får inte heller företagen hyra in medarbetare från bemanningsföretag om inte bemanningsföretaget har två kollektivavtal. Ett med SEKO för bemanningsverksamhet och ett med SEKO för skärgårdstrafik.

På den punkten är det i alla fall uppenbart att SEKO har fel, eftersom medarbetare vid samma tidpunkt aldrig kan omfattas av fler centrala kollektivavtal än ett.

Det skulle vara omvälvande för arbetsrätten om Arbetsdomstolen plötsligt skulle ändra praxis och komma fram till att flera centrala kollektivavtal kan gälla samtidigt för samma medarbetare.

Våra medlemsföretag har inte krävt att någonting annat än att få ett kollektivavtal med samma spelregler som finns på den övriga arbetsmarknaden. Det är ett nödvändigt krav för att de företag som bedriver sjöfart och turism i skärgården ska kunna utvecklas, göra vår unika skärgård tillgänglig för fler och förhoppningsvis skapa nya jobb.

Det är därför dags att SEKO tillsammans med oss rensar ut historiska rester ur kollektivavtalet så att vi kan skapa ett modernt kollektivavtal.