Tillägsdirektiv till PSFU

Utredningen hållbara försäkringar har fått tilläggsdirektiv.

Det innebär att utredningen bland annat ska utreda hur den ersättning som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan harmoniseras och effektiviseras, se över reglerna om sökområde och arbetslöshetsersättning under tid med deltidsarbete, och utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas.

Utredningen har därmed fått förlängd utredningstid från maj 2013 till 31 januari 2015.

Den extra tiden kan nog behövas. Diskussionens vågor går höga.

Almega har varit tydlig med vår uppfattning om en allmän arbetslöshetsförsäkring som en del av en omställningsförsäkring. De fackliga organisationerna positionerar sig för en frivillig a-kassa. Den 10 oktober kommer TCO att anordna en hearing om organisationens förslag. 

Samtidigt pågår förhandlingar om ett omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Regeringen presenterar även förslag på på jobbpakt mellan parterna och regeringen.

Omställning är en fortsatt het fråga. I grunden gäller att hitta ett långsiktigt hållbart system som får fler i arbete snabbare och som underlättar rörligheten för såväl företag som arbetstagare.