Sluta bromsa viktig forskning

Snobbism bromsar viktig forskning

Tjänstesektorn växer. Allt fler svenskar arbetar som IT- eller teknikkonsulter, arkitekter, alternativt inom vårdföretag, säkerhetsföretag eller utbildningsföretag. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen har stått för större delen av sysselsättningsökningen under senare år. De är viktiga kunskapsmotorer genom att de levererar komplexa avancerade tjänster till såväl industrin som till andra tjänsteföretag.

Därför är det anmärkningsvärt att regeringen fortfarande nästan uteslutande vänder sig till industrin då man vill diskutera forskningsfrågor. Trots att industrin outsourcat stora delar av forskning och utveckling till kunskapsintensiva tjänsteföretag.

När regeringen i förra veckan gick ut med det positiva budskapet att man i den kommande FoI-proppen kommer att satsa ytterligare 4 miljarder på forskning och innovation, är det lätt att oroas för att satsningarna kommer satsas endast på medicinsk- och teknisk forskning. Det skulle betyda ännu ett bakslag för den tjänsterelaterade samhällsvetenskapliga forskningen som är av stor vikt för att stödja de för sysselsättning och välfärd viktiga tjänsteföretagen (för den delen även industriföretag som ju genomgår en omfattande tjänstefiering).

På fredag den 28 september arrangerar Svenskt Näringsliv ett seminarium som handlar delvis om detta. Seminariet bygger på en antologi i vilken bland andra Jonas Milton skrivit ett kapitel.  

Frågan är om utbildningsminister Jan Björklund ser det som möjligt att även samhällsvetenskaplig forskning kan vara av karaktären spjutspets?

I förra FoI-proppen 2008 satsade man sort på Life Science i akademien genom de starka forskningsområdena. Denna gång väljer man att ytterligare kraftfullt stärka området. Som ett exempel kan nämnas att man ska satsa på området Forskning om åldrandets hälsa. En fråga jag ställer mig är vad som ingår i detta? Är det som vanligt endast medicinskteknisk forskning och läkemedelsforskning, eller inkluderar man även vårdvetenskaplig forskning? Kan det verkligen vara så att åldrandets hälsa bara handlar om piller och apparater? Lika viktigt för god välfärd är väl ändå kunskap om hur vi på effektivt vis med hög brukartillfredställelse kan vårda våra äldre.

Regeringen har även pekat ut området Hållbart samhällsbyggande är högprioriterat. Bra! Men jag hoppas verkligen att man ser till att involvera teknikkonsulterna och arkitekterna som ju ofta är de duktiga systemintegratörer som krävs för komplexa helhetslösningar.

Kanske är det en uppgift för VINNOVA i slutändan, att se till att projekt och testbäddar i dessa kommande samverkansprogram är formulerade så att även tjänsteföretag kan söka. Det borde ligga i allas intresse att utnyttja den fantastiska kunskapsbank som finns bland dessa företag.

Glädjande var att regeringen svarar upp mot stora delar av näringslivets starka åsikt att strategiska innovationsprogram (SIP), för samverkan mellan akademi och företag, behövs. På Almega arbetar vi för tillfället med att formera en agenda (kartläggning av behov, tillgänglig forskning och tillgängliga resurser) för en SIP inom tjänsteinnovation. I dagarna skrev Rickard Lundmark, chef tjänsteutveckling TeliaSonera och ledamot av vår styrgrupp, ett intressant inlägg på regeringens Näringsblogg. 

Visst hade det varit bättre om satsningen på dessa för tillväxten viktiga strategiska områden monetärt hade varit av lite större kaliber, men i slutändan handlar det ju också om hur mycket VINNOVA kan skjuta till.

Det blir intressant att se, för det är många områden som slåss om kakan. Då får det inte bara handla om piller, prylar och apparater.

 Uppdaterat: Läs Jonas Miltons debattinlägg i Svd.