Lärar­avtalet riskerar leda till inflation

Jag läser att lärarna för det andra avtalsåret knyter löneutrymme till det så kallade märket.

Denna typ av konstruktion, den så kallade följsamhetsklausulen, var en mycket starkt bidragande orsak till inflationsspiralen på 1980-talet. På grund av detta har det bland arbetsmarknadens parter rått stor enighet om avstånd till följsamhetsklausuler.

I media: DN, EKuriren, Aftonbladet, GD