Intressant om Arbetsförmedlingen

Häromdagen hade Karin Ekenger och Stefan Fölster en debattartikel i GP. Det är en bra artikel som tar upp många av de spörsmål som vi på Almega presenterat i flera sammanhang, inte minst här på bloggen.

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar bekräftas av att myndigheten själva använder externa leverantörer i sitt rekryteringsarbete.

I dag kommer regeringsförklaringen, på torsdag budgetpropositionen. Tänk om det i något av dessa dokument skulle kunna finnas en formulering om att även arbetsförmedlingsuppgiften läggs ut på externa aktörer och att den arbetssökande genom ett valfrihetssystem får möjlighet att fritt välja leverantör.

Ett önsketänkande eller en realitet – svaret kommer kanske under veckan.