Forskningen ska göra nytta!

Idag släppte så regeringen information om hur man vill stärka svensk forskning och öka innovationskraften. Det en kraftig förstärkning av budgeten då man nu satsar ytterligare 4 miljarder jämfört med förra perioden.

Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning i upplägget, när det gäller att säkerställa att forskningen ska resultera i nya produkter och tjänster. Det var glädjande. Inte minst att Vinnovas strategiska innovationsprogram får en förstärkning var bra. Vi på Almega hade i och för sig hoppats att det skulle vara en större andel som lades på dessa för Sverige strategiska områden.

Almega deltar i skrivande stund för fullt med att utveckla en agenda för ett strategiskt innovationsprogram. Det kommer att vara avgörande för att lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför. I det sammanhanget är det också viktigt med den extra satsning på hållbart samhällsbyggande som regeringen nu gör.

Alla detaljer är ännu inte avslöjade i det PM regeringen släppte idag och jag ser fram emot propositionen i sin helhet en bit in i oktober.