Det var ett önsketänkande

Inga skrivningar om att släppa in andra aktörer än Arbetsförmedlingen i budgetpropositionen

Nej, det blev inga skrivningar om att släppa in andra aktörer än Arbetsförmedlingen i förmedlingsjobbet. I vart fall har inte jag hittat något i budgetpropositionen eller i regeringsförklaringen. Men har jag fel korrigera mig gärna!

På sidorna 16 och framåt i Budgetpropositionen 2012, utgiftsområde 14 så finns det en beskrivning av Arbetsförmedlingens resultat, bland annat större marknadsandelar. Men räcker det att Arbetsförmedlingen ökar sin effektivitet när så många står utan arbete. Behöva det inte nya kompetenser inom förmedlingen, behövs det inte nytänkande när det gäller åtgärder?

Det finns betydligt mer att göra Hillevi Engström!