Att kalla en spade en spade

Att kalla en spade en spade

I fredags arrangerade eBay ett seminarium med rubriken Think 3.0! där spännande företag som PayPal, facebook, Young/Skilled, Wrapp och eBay själva presenterade hur de bidrog till tillväxten genom att skapa plattformar och verktyg för detaljhandeln att sälja on-line och off-line.

Detaljhandeln har förändrats fundamentalt de senaste fem åren och handeln över gränser ökar ständigt. Men en hel del hinder för en global eller ens europeisk marknad finns kvar.

Momsregler nämndes som ett problem, liksom skillnader i standard och immateriella rättigheter och en rad nationella regler som företagen var tvungna att sätta sig in i för varje land de ville handla med. Särskilt för snabbväxande små och medelstora företag, som inte har tillgång till ett batteri av jurister, är det viktigt att det är enkelt och att man har ett harmoniserat system för att ta sig in på nya marknader.

MEP (ledamot i Europaparlamentet) Christofer Fjellner konstaterade att företagen hade en hel del önskemål och att det inte var helt enkelt att uppfylla. Framförallt betyder inte ett harmoniserat regelverk alltid ett enkelt regelverk, särskilt för svenska företag som är vana vid få regler. Så ser det inte ut i resten av Europa, eller världen. Det han kunde göra som parlamentsledamot var till exempel att lyfta problematiken vid de plurilaterala förhandlingarna om on-line tjänster i Genève.

MEP Anna Maria Corazza Bildt framhöll också att EU-parlamentet drivit fram frågor om standardisering och ett EU-gemensamt patent, vilket kommer att underlätta för företagen.

Fjellner påpekade problematiken för EU-parlamentet att lägga sig i nationella angelägenheter som skatter och det var inte alltid säkert att företagen ville ha ändrade regler på sin egen marknad.

Företagen i panelen var inte helt övertygade om att det var ett harmoniserat regelverk de ville ha. Men här började jag som åhörare tycka att det blev svårt att hänga med. Företagen efterfrågade ett gemensamt regelverk för att ha tillgång till en större marknad för sina produkter – men den skulle inte harmoniseras.

Menar de då ömsesidigt erkännande och ursprungslandsprincipen? Det tyska rättsfallet från 1979 om handel med fransk körsbärslikör (Cassis de Dijon-fallet) känns minst sagt passé och inte alls lämplig för en bransch som arbetar gränsöverskridande. Ett problem som paneldeltagarna återkom till var nämligen konsumenters och återförsäljare bristande förtroende för varandra över nationsgränserna, och vid ömsesidigt erkännande kvarstår skillnaderna.

Även om det är svårt att acceptera baksidorna i form av fler regler, så är det nog harmonisering man eftersträvar och i mina ögon nog det enda sättet att få en gemensam digital marknad. Med tanke på hur långsamt EU:s lagstiftningskvarnar mal så inser alla att den tyvärr kommer att dröja. Må så vara.

Jag känner mig lugnad när Carl Fritjofson från Wrapp säger att det viktigaste för Wrapp inte är olika lagreglers vara eller inte vara. Det faktum att Wrapps kunder alltid befinner sig ett klick från att välja bort dem, är ett långt mycket viktigare incitament för att skapa ett förtroende.

Det får mig att tänka på EU-kommissionens vice ordförande, Neelie Kroes tal från eventet Letsgoconnected i våras.  ”We need a different mindset. To wake up to a new way of operating. Because, even if with the right legislation, we’d still need the vision to see the opportunities amid the transformation […] let’s embrace new technology, new legal frameworks, and a new way of thinking” .