Hoppa till innehåll

Tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att vara fortsatt svag även under tredje kvartalet. Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.