Vem fixar jobbet?

Det var den rubrik vi och Svenskt Näringsliv hade på ett seminarium i Almedalen. Vi hade bland annat bjudit in ett de kollektivavtalsreglerade omställningsaktörerna för att de skulle berätta om hur de arbetar för att underlätta för dem som blir av med jobbet att hitta nytt eller en ny möjlighet.

Seminariet kan du se här på Bambuser.

Nu har kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL presenterat uppföljningen Hur gick det sen?, om vad som har hänt tre år efter det att man blivit uppsagd. Glädjande nog har 67 procent en tillsvidareanställning, 4 procent driver eget företag, 6 procent har visstidsanställningar som varar längre än 6 månader. Knappt 7 procent söker arbete eller deltar i praktik  eller utbildning  anordnad av arbetsförmedling.

Arbetet som trygghetsstiftelserna och omställningsaktörerna bedriver visar att det går att bedriva en effektiv omställning.