Gilla Jobbet!

Gilla jobbet! 

Den 24 – 25 oktober arrangerar Prevent och Afa, som båda ägs av arbetsmarknadens parter, en mötesplats på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Gilla jobbet som mötesplatsen kallas, syftar till att inspirerar till ett gott arbetsliv och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor. Här kommer det finnas seminarier om ledarskap, rehabilitering systematiskt arbetsmiljöarbete med mera.

Evenemanget riktar sig till chefer, HR-personal och arbetsmiljöansvariga men även till skyddsombud. Det finns säker seminarium som inspirerar dig!