Almega utvecklar forskningsagenda

På Almega fick vi glädjande nyheter i början av juli, mitt i Almedalsveckan. VINNOVA beslutade att bevilja Almegas, Teknikföretagens och MTC:s gemensamma ansökan om planeringsbidrag för att rigga ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation. Det är både ett erkännande av området tjänsteinnovation och en finansiell möjlighet till kraftfullt arbete!

Vad vill vi då uppnå med vår agenda och det önskvärda strategiska innovationsprogrammet? Behovet av en samlad forskningsagenda och en SIP inom tjänsteinnovation är brett och faktiskt ganska akut. De samhällsutmaningar vi står inför, den globala utveckling våra företag är en del av och medborgarnas önskan om god välfärd ställer krav på kunskap för att lösa de komplexa, tvärvetenskapliga problem/utmaningar som uppkommer.

En allt större del av BNP kan hänföras till tjänster, en utveckling som sker oberoende av bransch. De trender vi ser i denna strukturomvandling är exempelvis: 

Tjänstesektorn som växer så att det knakar, 3 av 4 arbetar i totala tjänstesektorn och den står för 70 procent av BNP. Tjänsteföretagen brottas idag med behov av fungerande affärs- och intäktsmodeller, ökad effektivisering och skalbarhet. Många tjänsteföretag är ovana vid att ta forskning till sig och saknar kanaler till akademien.

I industrin räcker det inte att förlita sig på tekniken för att vidmakthålla lönsamhet, kundintresse och marknadsandelar. Man måste kunna erbjuda unika och konkurrenskraftiga tjänster kopplat till sina produkter. I stora delar av industrin kommer hälften av intäkterna från tjänster alltså inte från själva lastbilen, stålet eller kylskåpet.

Inom välfärdssektorn behövs innovativ utveckling av tjänster med hög kvalitet, som är flexibla och anpassade efter individers behov och rättigheter. 

Ingångarna till området för industri, tjänsteföretag respektive offentliga verksamheter kan skilja sig, men i slutändan är behoven av kunskap och utvecklingsområdena i mångt och mycket desamma. 

Självklart är ytterst målet att skapa välfärd och tillväxt genom att programmet ska bidra till en effektiv offentlig sektor och konkurrenskraftiga företag.

Men, kokar vi ned det så måste vi ställa oss frågan ”vad ska vi konkurrera med i Sverige?”. Stora delar av västvärlden står ju inför samma utmaningar som vi i Sverige. Vi är övertygade att Sverige är väl förspänt för att konkurrera med tjänsteutveckling, genom att vi har kulturella och strukturella fördelar i våra organisationer och företag bland annat organisation, ledarskap samt medarbetarskap, och vana vid systemfrågor. Genom att bygga attraktiva kunskapsmiljöer med starka forskningsarenor inom just tjänsteforskning kan vi skapa attraktivitet för internationella företag att etablera kunskapsnoder så kallade ”Service Excellence Centers” i Sverige. Det ska vara det naturliga valet. Vi vill även se att svenska företags forsknings-, utvecklings- och affärsverksamheter (av varierande storlek) ökar sitt samarbete med akademin. Stora företag och mindre företag är ju beroende av varandra och det är viktigt att innovationskraften är stor i hela spannet.

Dessutom är det viktigt att tjänsteinnovation som område tydlig etablerar en förankring i utbildningssystemet i enlighet med resonemanget om kunskapstriangeln. För den breda kompetensförsörjningen. 

Rent konkret startar agendajobbet redan i dagarna med sammanträde i vår styrgrupp med representanter från företag som Ericsson, Capio, AB Volvo, Semcon, IBM, Electrolux, ÅF och TeliaSonera. Även en akademisk styrgrupp med ett antal professorer från relevanta miljöer är formerad. Agendan kommer att präglas av öppenhet och dynamik, byggd på branschöverskridande delaktighet. Utifrån agendan ser vi framför oss att utveckla roadmaps inom olika delområden med bland annat utlysningar och testbäddar.

I arbetet ingår även som viktig del att öka mottagligheten för den kunskap som genereras. Det är viktigt att arbetet (med att definiera innehåll såväl som att bygga samverkansnätverk) sker korsvis mellan och inom akademien, näringsliv och offentliga verksamheter.

Det finns även andra projekt som beviljats bidrag som är av intresse för våra branscher. Klicka här för mer info. Detaljerad information om respektive beviljad ansökan finner du här