Rapport från Kairos futures framtidsseminarium

Idag hade Kairos futures ett framtidseminarium. Det var intressant att lyssna på. Kairos Futures kartbilder om hur Sverige kommer att vara förändrat 2030 skapade stor diskussion.

Landet mot staden, små högskolor mot centralisering, tjänster mot gruvnäringen.

Precis som Almega konstaterade Ulf på Kairos Futrur att Sverige går från Järnindustri till Hjärnindustri. Inte trodde jag att jag skulle höra att Marx hade rätt.

”Nu äger arbetetarna produktionsresursen – sa Ulf Boman och klappade sig på huvudet.

Hur Sverige kommer att utvecklas i en globaliserad värld men ny teknik och där människor rör sig över nationsgränserna blev inte besvarade av panelen.

Tjänsteföreträdaren Jonas Milton hade en helt annan bild än kommunföreträdaren från Sala tillika vice ordförande i SKL.

Inte så konstigt kanske men att ha stå så långt från varandra försvårar när Sverige står inför svåra beslut.