Omställning i Almedalen

Omställning i Almedalen 

Omställningsfrågor tycks vara en av de mest heta frågorna i Almedalen i år. Intressanta aspekter från många olika håll. Work for you ordnade ett seminarium där vi diskuterade frågor om valfrihet inom arbetsförmedling. Hur ska det kunna bli bättre för den enskilde som är i behov av stöd. 

Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen inte utnyttjar den möjlighet till valfrihet som finns enligt dagens system.

Vi som företrädde leverantörer menar att möjligheten finns, men för att det ska fungera fordras att det är tydliga villkor för leverantören och att det ska vara  ordentliga uppföljningar av verksamheten.

Britta Lejon som företräder många av de anställda inom Arbetsförmedlingen menade på att varför förmedlingsverksamheten fungerar i dag beror på att arbetsförmedlare har alldeles för många uppdrag. Men samma villkor skulle ju gälla även för privata utförare.

Politikerna, Bettina Kashefi (m), Esabelle Dingizan (mp) och Hanna Wagenius  (c)  var eniga om att Arbetsförmedlingen bör konkurrensutsättas. Hanna ifrågasatte om Arbetsförmedlingen verkligen ska vara både en uförar- och beställarorganisation. Esabelle ville också skilja på förmedlarrollen och övrig verksamhet.

Intressant – bådar gott för kommande diskussioner såväl under veckan som i politiken.

Så fortsatte diskussionen om ”vem fixar jobbet”. Leif Håkansson från IF Metall i Trollhättan beskrev på et tydligt sätt avvecklingen av Saab Automobile i Trollhättan. Tiden,  tiden, tiden, var ett av hans mantra. Startkraft har varit den leverantör som TSL använt och Leif var mycket nöjd med samarbetet.

IF Metall har även för sina medlemmar anordnat en kompetensförmedling där arbetsgivare kan söka kompetenta medarbetare. Ett bra sätt att hitta jobb år presumtiva arbetslösa. Leif tog även upp en viktig fråga om validering av kunskaper. Har mar arbetat mer än 15 år på Saab så är inte de formella kunskaperna särskilt färska men kunskaper finns och behöver valideras.

Sen fick vi höra en tydlig samsyn hur omställningsarbetet ska fundera från Calle Leinar, TRR, Caroline Söder, TSN, Tomas Petti,  TSL och Lars Hallberg, Omställningsfonden. Även här är svaret att det är viktigt att omställningsaktörerna att komma in tidigt  och att det är uppföljning, uppföljning,  uppföljning.

Nog fick Carina Lindfelt och Ulf Lindberg stöd för organisationernas arbete med att driva frågan om fler kompletterande aktörer inom förmedling. De kollektivavtalsreglerade lösningar har gett resultat.