Kommer du ihåg känslan när du fick ditt senaste jobb?

Desirée Harknäs från Antenn consulting inledde Almegas seminarium ”Hållbara hoppjerkor – reformer som gör det möjligt att jobba längre och byta karriär”.  Många kom säkert ihåg  den känslan och fler borde få chansen att uppleva den.

Att  just fler ska få chansens att uppleva glädjen med att få ett jobb är en av anledningarna till Almegas förslag om en omställningsförsäkring.

Maria Wetterstrand menade att omställning är viktigt inte minst när arbetslöshet kan bero på strukturella förändringar som de som skett i Eskilstuna.

Omställning är et negativt laddat ord- vi i facken har medverkat till det genom att uttrycka att det är hemskt att behöva byta jobb i stället för att konstatera att omställning verkligen behövs menade Peter Hellberg, Unionen. Tryggeheten i omställning kommer att finnas i att ha en kunskap och kompetens som efterfrågas.

Irene Wennemo menade att ett fel i dagens arbetsmarknadspolitik är att man bygger nytt i stället för att bygga på det som redan finns.

Utredningen Hållbara försäkringar har ett antal konkreta uppgifter att lösa. Dessa kan komma att underlätta den framtida omställningen. Det finns frågor om arbetet i gränsområdena, vilken inkomst ska ligga till grund för ersättningen och frågan om en obligatorisk a-kassa. Ulf Kristersson menade att det är svåra uppgifter att lösa.

En uppgift är, enligt Irene att dagens kollektivavtalade omställningsförsäkringar måste möta arbetsmarknadspolitiken. Hur ska det ske. Det kanske inte gå att ha en myndighet som detaljstyr .

Det är en stor uppgift som också väntar när sjukdomsbilden hos de sjukskrivna går mot psykiska problem, menade Ulf Kristersson.

Många av de frågor som väckts ryms inom Almegas förslag till en omställningsförsäkring där vi föreslår tidiga insatser för att underlätta återgången i arbete och tidigt upptäcka vilka problem den enskilde kan ha.

Maria kommenterade Almegas förslag med ”vad var det jag sa” Mp har drivit liknande tankar länge. (Även centerpartiet har liknande tankar – min kommentar). 

Inom TCO diskuterar man också hur en framtida försäkring ska kunna se ut. De tankar som har presenterats innebär att fler ska omfattas av försäkringen, ersättningsnivån ska vara högre och grundbeloppet som är obligatorisk ska ligga på en högre nivå. Men det är facken som ska administrera.

Almega har genom sina förlag lyckats skapa en het diskussion. Kul  och det finnsmycket kvar att göra.

Irene Wennemo vill ha ner tid på sig – Får hon det? Ulf Kristersson gav inge svar, men för debatten skull är det bra om det kommer ett besked snart?

Omställning blir nog en fråga för Almega att driva i Almedalen 2013 också.

Paneldeltagarna var eniga om att utbildning och kompetensutveckling är viktiga delar för att klara omställningen.