Friskolorna bidrar med miljardbelopp till den svenska skolan

Sedan friskolereformen på 1990-talet har antalet privata alternativ inom skolområdet ökat. På senare tid har några större friskoleföretag, eller rättare sagt utbildningskoncerner, vuxit fram. Dessa har tagit in betydligt mer kapital i extern finansiering än vad de delat ut i vinst.

Läs mer här