Det finns idéer för att möta ungdomsarbetslösheten

 

Det var återigen ett fullsatt seminarium i Almegatältet igår. Jonas Milton kom med förslag på hur vi ska lösa ungdomsarbetslösheten.

Hur stor den är kan man diskutera. Clas Ohlsson analyschef på Arbetsförmedlingen menar att  i realiteten är den inte så hög som statistiken visar.

Oavsett vilket att inte ungdomarna kommer i arbete är beklagligt. Debattörerna delade inte uppfattningen i rubriken – en förlorad generation. Niels Paarup Petersen menade att det var inte bara ungdomarna som är förlorare utan den generation som får betala för ungdomarnas utanförskap.

Almega och Jusek har i vår drivit frågan om studentmedarbetare. Cecilia Fahlberg från Unionen menade att kollektivavtalen ger möjlighet till detta. Bra då kanske vi kan få igång det i höst med fler än Jusek. Ola karlsson såg inga svårigheter med detta, tror att det är bra, studenterna skulle då släppa kassörsjobb på Ica till dem som inte har utbildning. Lagstiftaren måste möjligen titta på fribeloppen i studiemedletsystemet.

Henrik von Sydow menade att ändra fribeloppet är betysligt enklare än att införa nya anställningsformer.

Att det är brister i utbildningen var alla överens om. Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste bli bättre.  Ola Pettersson från LO pekade på inte fullständiga gymnasiebetyg som ett stort problem.

Henrik von Sydow (m) menade att ungdomsarbetslösheten är den svenska ekonomins akilleshäl. Höga trösklar, skatter, lagar, regler och utbildningssystemet har påverkat ungdomsarbetslösheten.

Mer arbetsplatsförlagd utbildning – titta på Tyskland och Danmark där är problemen mindre var panelen överens om.

Introduktionslöner bra idé men inget problem avtalen ger dem möjligheten sa Cecilia, men attityder för att använda dem måste ändras. Man ska bara ha betalt när man arbetar  inte när man får utbildning så lönen blir lägre. Jonas och Cecilia var överens om att lönen ska sättas lokalt.

 

RIT, var Almega mest förtjust i, Inte skulle några svarta jobb bli vita så det är tveksamt vilken jobbeffekt det skulle bli. Svartjobb skulle möjligen att vara att utnyttja de egna tonåringarna som en paneldeltagare kostaterade.

 

Men i den debatten missade deltagarna den äldre generationen som måste bli mer och mer it-användare. Där finns inga tonåringar som kan hjälpa till!

Niels – de yngste paneldeltagarna menade att RIT behövs  för det finns en IT-analfabetism!

 

Cecilia kom med det enklaste förändringsförslaget – lägg in rit i ruttjänsten- då behövs det bara en ruta till på blanketten!

 

För Almegas medlemsföretag är sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga ett sätt att underlätta att anställa unga menade Jonas. Det hör vi från våra snabbväxande företag.

 

 

Vad löser ungdomsarbetslösheten? Utbildning  och kompletterande utbildning står högst på dagordningen, kompetensutveckling hela livet, attityder, billigare att anställa. Men tydligast var ändå Niels gör det lättare för mig att anställa och driva företag.

Det kommer åtgärder lovade Henrik von Sydow. Men han vädjade också till oss arbetsgivare att ta till oss att det numer är billigare att anställa unga med den sökning av arbetsgivaravgiften som genomförts.