Bättre arbetsförmedling med valfrihet!

Det är inte lätt att blogga om ett seminarium som jag själv  medverkat i. Men vilken spännande panel – Åsa Moberg, Maria Ludvigsson, Torild Carlsson, Jennie Nilsson och Cecilia Ståhl.

Det kändes bra. Vi fick stöd för tankarna med kompletterande aktörer.

Vi fick  bland annat stöd för att upphandlingen kan göras bättre.

En fråga som inte kom upp men som Torild tänkt är hur mycket pengar som samhället tjänar på att ungdomar kommer i arbete. Kan kompletterande aktörer genom sina aktiviteter underlätta detta så borde det vara ett bra argument för kommunerna att köpa dessa tjänster.

De erfarenheter som Åsa, Cecilia och Torilds erfarenheter visar att individperspektivet är viktigt för att lyckas.

Vad vill socialdemokraterna?  Kompletterande aktörer  har kommit för att stanna. Arbetsförmedlingen ska förändras till en kompetensförmedling.

Maria var  inte övertygad om socialdemokraternas uppfattningar om vad som är systemskiften och individperspektiv Månne fortsätter debatten på svenskans hemsida?