Vi delar många åsikter med Unionen

Skönt att vi kan konstatera att Almega och Unionen på många håll vill samma sak inom arbetsmiljöområdet. Faktum är att det finns extra goda incitament för ett tjänsteföretag att ha personal som trivs och är motiverade. I ett tjänsteföretag har personalen ofta direktkontakt med kunden och det blir knappast någon bra kundrelation om den kunden möter är stressad, omotiverad och håglös.

Det finns mängder av områden där man skulle behöva jobba med arbetsmiljölagen för att få den mer funktionell i ett tjänsteföretag. När den en gång skrevs handlade det mycket om fysiska faror och hur man skulle skilja den farliga maskinen från den ömtåliga människan. Utvecklingen inom detta område har hunnit långt, även om det finns en del kvar att göra.

 

Grundproblemet är att lagen skrevs utifrån industrins förutsättningar. Ta bara begreppet ”arbetsställe”. Till och med för de som har en fast arbetsplats finns det till och från stora problem med att tolka vad som egentligen menas med arbetsställe. Om man sedan försöker applicera detta på någon som reser mycket, och tillbringar större delen av sitt arbetsliv på resande fot eller hos kunden så blir det ännu mer diffust. Med tanke på att arbetsstället är ett viktigt begrepp för flera lagkrav så blir tillämpningen svår i många tjänsteföretag.

 

Ansvarsförhållandet för inhyrd personal kontra ansvaret för entreprenad är ett annat område som skulle behöva en ordentlig översyn. Det är det kanske inte nödvändigt med en lagändring men någon form av förtydligande skulle behövas. Det är stor skillnad mellan ansvaret som ska tas av inhyrande arbetsgivare och den som tar in någon på entreprenad.

 

Ett tredje exempel är samordningsansvaret – där har ju lagstiftningen uppdaterats när det gäller byggverksamhet (och blivit utomordentligt krånglig), men när det gäller övrig verksamhet är man kvar i industritänket.

 

I arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet så delar vi åsikten om att det är viktigt. Vi bedriver löpande kursverksamhet för våra medlemsföretag, både som öppna kurser och i form av företagsförlagda kurser som sker i företagets regi, vi deltar dessutom aktivt i det partsgemensamma arbetet på Prevent.

 

En fråga som ofta glöms bort i all diskussion om lagstiftning och paragraftolkning är att det faktiskt finns väldigt många gemensamma nämnare mellan arbetsmiljöarbetet och en effektiv tjänsteproduktion.

 

Genom att ha tydliga mål, riktlinjer och ansvarsområden, som är väl kända av alla flyter besluten smidigare och bidrar till att ge motiverad personal och faktiskt även mindre stress.

 

Vi propagerar även sedan länge för lokal lönebildning. En förutsättning för att den ska fungera på ett bra sätt är bra kommunikation, tydliga mål på individnivå och en god uppföljning.