Värnar vi verkligen om den svenska modellen?

Unionen, ni inleder veckans bloggduell med att skriva att den svenska modellen ger starka och kreativa individer. Frågan är hur rädda vi är om den svenska modellen?

En av dess främsta styrkor har ju varit att parterna sitter närmast den verklighet som de ska avtala om. Och att avtalen speglar varje branschs särskilda förutsättningar. Möjliga alternativ, som till exempel statlig lönebildning, framstår här som betydligt mer oattraktiva.

För hur väl vårdar vi den svenska modellen om alla parter slaviskt ska följa det beramade märket?

Märkesfokuseringen är märkligt okänslig för branschmässiga olikheter, som i dagens näringsliv är betydande. Här finns det anledning till att fortsätta utveckla de delar av den Svenska modellen som varit dess styrka.