Var inte rädd för mörkret

Lustigt att du, Mikael, började med att citera Thomas Torilds devis på universitetet i Uppsala. Den är väl värd att ha med sig i livet.

Unionen har redovisat en del av den forskning som finns när det gäller omställning. Och det är rätt att det finns. Jag vet också att Lars Walter på Handelshögskolan i Göteborg forskar på de kollektivavtalsreglerade trygghetsstiftelserna. Vi vet att OECD för närvarande utvärderar den australiensiska modellen. Ser fram emot den rapporten!

Både du och jag vet att TRR och TSL redovisar positiva siffror när det gäller att få uppsagda tjänstemän och arbetare i arbete. TSL-systemet bygger på en valfrihet om än inte individuell. TRR systemet har tyvärr inte den möjligheten.

Det pågår en form av pilotprojekt inom många områden. Det finns LOV-system införda inom en del av Arbetsförmedlingens program, jobbcoaching, etableringslotsar och coach över tröskeln. Som jag skrev i mitt förra inlägg så visade en av Arbetsförmedlingen genomförd undersökning att respondenterna var nöjda med de externa coacherna.

Inte forskning, i bemärkelsen vetenskapliga studier på universitet, men ändå ett tydligt argument för att kompletterande aktörer fyller en stor funktion och gör ett bra arbete.

Hur väl ett valfrihetssystem kommer att fungera beror på hur väl beställaren – i det här fallet Arbetsförmedlingen – till exempel utformar den kravspecifikation som ska gälla för att bli godkänd leverantör, de villkor som ska gälla för leverantörerna, hur styrningen och uppföljningen sker. I förhållande till idag så kan mycket bli bättre.

Så till A-kassan som Almega och jag kommenterat så många gånger. En grundläggande skillnad mellan oss är att jag menar att det ska finnas andra skäl än fackens administration av A-kassor som bör motivera medlemskap i en facklig organisation. Att frågan nu bör vara föremål för diskussion är ju precis om ni skriver att direktiven till utredningen Hållbara försäkringar ger denna möjlighet.

Vi har varit tydliga med att fler ska omfattas av försäkringen och att det finns skäl att se över kvalificeringsreglerna. Vi har också varit tydliga med att det finns skäl att inkludera fler – om än på en annan ersättningsnivå än den som de som uppfyller kvalificeringsvillkoret. Moderaternas förslag kan vara en lösning. Det skulle då ställa krav på ett bättre underlag om aktuell inkomst. Det var ett skäl till att Almega ställde sig bakom Månadsuppgiftsutredningens förslag – Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40).

Unionen kritiserar våra förslag om att utvidga försäkringen till andra grupper. Vi menar att det är inte rätt att cirka 40 procent av de som idag uppbär försörjningsstöd egentligen är arbetslösa och att personer som slutfört studier kan tvingas söka försörjningsstöd. Vår omställningsförsäkring är en helhet med stöd för att komma i arbete men också krav på att vara aktiv.

Tack för att du även hänvisade till den underbare Povel Ramel. Du menar att du följt oss genom dunkla gränder. Det gör inte mig bekymrad för låt mig  få sluta med en av mina favoriter av  Erik Blomberg.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor,
där intet mörker är.

I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där,
var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.