Vad Almega menar med sin omställningsförsäkring

Nu fortsätter vi vår bloggduell med Unionen efter en liten paus, och det är dags att fortsätta diskutera Socialförsäkringar och A-kassan.

Det ska bli intressant att blogga om vårt förslag till omställningsförsäkring. Det är intressant att läsa att Unionen delar en del av våra förslag, ingen differentierad avgift och att nivån vart fall i början av en arbetslöshetsperiod ska vara i nivå med sjukförsäkringen.

Unionen ställde många frågor. I denna blogg får ni inte svar på alla, men låt mig beröra en del. 

Vårt förslag är just ett förslag. Det finns frågor kvar för oss att utveckla men vi tycker att det är viktigt att våga föra en debatt om det som vi som arbetsgivare ser inte fungerar i dagens system. Vi kommer att fortsätta utveckla våra idéer bland annat genom att lyssna på åsikter från till exempel Unionen. Vi kommer också ha seminariet Rak väg tillbaks till arbetslivet nu på onsdag klockan 13.30  för att fortsätta diskutera dessa frågor. 

Vår utgångspunkt är en sammanhållen försäkring. Vi är medvetna om att det finns frågor kvar att lösa. Karenstiden är en sådan, där ju karensen för dagens sjukfall i princip ligger på sjuklöneperioden. Vi vet att för många är såväl sjukskrivningsperioden som arbetslösheten en kortare period.

Vi vet att det finns tillfällen där enskilda personer klamrar sig fast vid en anställning men är sjuk, för att sjukpenningen är högre än arbetslöshetsersättningen. Det kan inte gynna den enskilde eller Unionens andra medlemmar på arbetsplatsen.

Men det finns också saker som förenar. Vid arbetslöshet och i de flesta sjukfallen är det viktigt att åtgärder sätts in tidigt för att minska tiden när den enskilde inte arbetar. Och ju längre en sjukskrivning och arbetslöshet pågår desto större blir de gemensamma nämnarna.

Vi menar att Arbetslinjen ska gälla och med det menar vi att personerna ska få det stöd som erfordras för att så snabbt som möjligt komma åter i arbetet. Vi menar att det är viktigt med tydliga tidsgränser, men exakt hur de ska utformas för den del som idag motsvarar arbetslöshetsförsäkringen, det grubblar vi vidare på.

När våra kritiker talar om vår omställningsmyndighet så tänker många en mastodontmyndighet där medarbetarna kan lite av varje. Så är inte vår tanke. Det är delar av dagens försäkringskassa och arbetsförmedling som ska bilda den nya myndigheten. Vi menar vidare att omställningsmyndigheten är den myndighet som har att fatta beslut om rätten för den enskilde att erhålla en ersättning eller ett stöd. Handläggarna ska arbeta i team med individens bästa för ögonen. Det gynnar nämligen även arbetsgivarna.

Vi menar dessutom att det ska finnas en valfrihet för den enskilde att välja leverantör av den tjänst som erfodras för att snabbt kunna komma åter i arbete. Det kan t ex vara fråga om olika jobbstödjande åtgärder. Både ni och vi vet att det finns goda erfarenheter från andra aktörer än Arbetsförmedlingen. De kollektivavtalade trygghetsstiftelserna till exempel (för övrigt kommer vi och Svenskt Näringsliv att ha ett seminarium om detta den 2 juli i kl 15.00 i Almegas tält vid Wisby strand i Almedalen. Välkomna!).

Du, Mikael Dubois, ställer bland annat en fråga om arbetsskadeförsäkringen i blogginlägget. Vi har inta tagit slutgiltig ställning men det kan finnas skäl för att låta parterna ta över den genom till expempel Afa. Premiedifferentiering utifrån risker i arbetsmiljön kan vara ett argument för detta.

Du har i ditt blogginlägg formulerat många fler frågor än de jag kommenterat här – men till de återkommer jag.

Låt mig bara ställa en fråga till dig. Vi har sagt höj taket i arbetslöshetsförsäkringen i nivå med sjukpenningen, vi har sagt inga differentierade avgifter, vi har sagt att man måste se över arbetsvillkoren i dagens arbetslöshetsförsäkring men ännu inte hur. Arbetsmarknaden behöver en rörlighet, personer måste kunna byta bransch mycket lättare än idag och kunna växla mellan att vara anställd och uppdragstagare. Det vill vi öppna upp för – varför ska då ett gammaldags system med koppling till medlemskap försvåra detta?

Duellen är nu i gång – nu gäller det att vässa pennan eller snarare få fart på tangenterna.

Hörs!