Tydlighet bidrar till en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är en tvingande lagstiftning som anger miniminivån för hur arbetsmiljön ska utformas. Den ger också grunden för arbetsmiljöverkets tillsyn, de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagstiftningen är inte förhandlingsbara. Det är en primär fråga att få en lagstiftning som är anpassad efter nutiden och den verklighet vi lever i.

Det finns massor av frågeställningar som orsakas av att lagstiftningen inte hängt med. Oavsett avtal så kan företagen inte förhandla med arbetsmiljöverket när det är dags för inspektion.

Vi håller med Unionen om att stress och ytterst utmattnings- och depressionsdiagnoser är bekymmersamma. Organisationen och ledarskap har tveklöst en inverkan. Det finns knappast något företag som vill ha en rörig organisation med dåligt ledarskap. De allra flesta arbetsgivare försöker skapa en så bra organisation som möjligt med de förutsättningar som råder. Det är utan tvekan betydligt fler faktorer än arbetsplatsen som bidrar med att stressen ökar i samhället. Rapporter från ungdomspsykiatrin larmar om att unga människor mår allt sämre. Internet ger tillgång till det mesta dygnet runt, spel, shopping, social samvaro sker i allt större omfattning via internet. Varje människa måste själv kunna sätta gränser för hur mycket tid som ska ägnas åt internet och hur mycket tid som ska gå till annat. Uppstår det en obalans i detta kommer det succesivt att påverka våra liv, sannolikt till det sämre.

För att ge en möjlighet att sätta gränser i arbetslivet måste målstyrning, återkoppling mellan chef och medarbetare samt uppföljningsarbetet utvecklas. Det blir särskilt viktigt att sätta gränser i en global organisation där det i princip finns jobb och uppgifter dygnet runt. Hur dessa gränser och riktlinjer ska se ut beror av de förutsättningar företaget befinner sig i.

Det är inte ens säkert att alla delar av ett företag ska ha samma riktlinjer, det beror så mycket på under vilka förutsättningar olika avdelningar jobbar. Allra bäst är det om man kan hitta formerna för hur arbetet ska gå till så nära medarbetaren som möjligt.

Samtidigt som den stora rörligheten och tillgängligheten är ett problem så är den också en stor möjlighet. Jag är övertygad om att många som i dag kan jobba från sommarstugan, flexa tiderna för att ordna hämtning och lämning på dagis, inte för allt smör i Småland skulle vilja gå tillbaka till den ordning som rådde för 15 år sedan med jobb 8-17 på kontoret.

Vi tror att det är viktigt att en organisation är tydlig i sitt ledarskap, i sitt uppdrag, sina förväntningar, och att man skapar en kultur där arbetets utmaningar bejakas och kan diskuteras öppet. Det är ofta lättare att få ramar och riktlinjer för de interna frågorna så att man hittar rimliga gränser. När kunderna också hanteras globalt så krävs det betydligt mer för att hitta former i det gränslösa som är rimliga och er en bra arbetsmiljö.

Ni tar upp det gränslösa, och det är ett viktigt ord, men måste diskuteras i arbetsgrupperna vad det står för – för var och en. Vad som är positivt och negativt med gränslösheten och hur man ska få ut så mycket som möjligt av de möjligheter som finns.

Vi kan fundera på; att de ringer från dagis och lillen är magsjuk, du har en deadline för en rapport som måste vara klar till morgondagens pitch hos kunden. Du hämtar lillen och sätter dig senare på kvällen och skriver färdigt rapporten hemma. Vi tror det är viktigt att skilja på och att diskutera innebörden av att ha tillgång till arbetet och att vara tillgänglig för arbetet. Det senare är stressbelastande medan det tidigare är stressavlastande

Ovanstående går ju lätt att diskutera om det gäller förväntningar inom organisationen, men sedan har vi ju kundens förväntningar om ställ- och svarstider. Åter igen, det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och att organisationen även i sina kundavtal är tydliga med vad som kan förväntas under uppdraget vad gäller konsulternas insatser.