Tack för bra duell!

Tack själv Daniel Gullstrand! Jag är övertygad om att vi kommer att återkomma till den här diskussionen.

Näringslivets strukturomvandling och ändrade värderingar hos inte minst den yngre generationen ställer den svenska modellen under ett starkt förändringstryck. Och på det måste vi reagera!