För mycket misstro föder agg

Kära Unionen!

Det har varit en intressant bloggduell, månne är vi inte klara.

Just nu är jag på ett styrelseinternat med Prevent. Arbetsmiljöfrågor har vi inte haft uppe den här veckan. Jag har diskuterat det med er i andra sammanhang och hoppas att även de diskussionerna ska fortsätta. Bland annat ska vi ju diskutera de frågorna med er nästa vecka i bloggduellen. Tillsammans arbetar arbetsmarknadens parter konstruktivt med dessa frågor både inom ramen för Prevent och Alna Sverige.

Det finns flera frågor där vi kan uppnå samsyn, det finns andra där vi står långt från varandra. Låt mig kommentera Unionens senaste inlägg.

Tack, Unionen, för diskussionen. För att utredningen Hållbara försäkringar ska kunna landa i ett vettigt förslag och förhoppningsvis ett förslag om vilket det råder stor enighet om så måsta diskussionen föras bland alla inblandade. Almegas synpunkter är lika viktiga som Unionens och vice versa.

Rätt åtgärder vid rätt tidpunkt är en ledstjärna för oss. Rätt hjälpmedel kan vara kvalificerade omställningsaktörer. Det är ett bidragande skäl till att vi menar att arbetslösa i försörjningsstödet skulle ha lättare att komma i arbete med vårt förslag. Observera att ersättningsnivån kommer att bli annorlunda precis som dagens arbetslöshetsförsäkring har en inkomstrelaterad och en grundförsäkring. Enligt vårt förslag så ska även personer  i försörjningsstöd vara med att betala en avgift till försäkringen.

När vi har talat om en gemensam omställningsmyndighet så tänker sig många en sammanslagning av dagens två myndigheter. Jag säger som Brasse Brännström i Fem myror är fler än fyra elefanter –Fel, fel, fel, när Magnus skulle peka ut vad  som inte hörde ihop.

Stora delar av myndigheterna kommer inte att läggas ihop, allt som inte har med arbetslivet på Försäkringskassan berörs inte. På arbetsförmedlingen kommer heller inte allt finnas med och en del av de uppgifter som görs i dag ska i stället utföras av leverantörer. Så en mastodontsmyndighet kommer det inte att bli. 

Unionen kan ha rätt i at vi inte har varit tillräckligt tydliga på den punkten. Men vi är inte skumögda, vi vågar tänka utanför boxen och det är oftast det som skapar nya idéer och möjligheter.

Arbetsskadeförsäkringen – vi har nämnt att vi är beredda att diskutera den. Det kan finnas starka skäl för att föra över den till parterna och därmed även ha en premie som är kopplad till branschen. Men det finns även där frågor som måste diskuteras.

Hur gör vi med arbeten där arbetsgivaren inte förfogar över arbetsplatsen? Hur gör vi med de arbetsplatser som inte omfattas av ett kollektivavtal? Hur gör vi om en skada kan härledas till en tidigare arbetsgivare i en annan bransch? Almega har inte stängt någon dörr, vi är beredda att lyssna på argument som talar för en privatisering, nuvarande modell eller en ny lösning som ännu ingen av oss kommit på.

Vitterhet har vi försökt förmedla. För mig är det frestande och jag tar risken att citera en strof ur Anna Maria Lenngrens Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon (1794).

För mycket misstro föder agg,

För mycken lättro ångerns smärta.

Tänk ej i varje ros en tagg,

Ej dygd i varje manligt hjärta.

Nu tror jag nog att det finns dygd i hjärtan hos bloggvännerna i Unionen. Och det är som i Karin Boyes dikt I rörelse.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –

Men det är vägen, som är mödan värd… 

Diskussioner som i denna bloggduell  är en av vägarna fram till en förhoppningsvis hållbar försäkringslösning.