Ett missbruk av konfliktvapnet

Så bröt den av Unionen varslade konflikten ut. Klockan 12.00 på torsdagen gick de fackliga medlemmarna på PayEx, Intrum Justitia, American Express, LRF Media, Carat och Aller Media i Stockholm ut i strejk. Men avtalsområdet är mycket större än så. Inom Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen finns det sammanlagt 1 200 företag med 28 000 anställda. Av dessa har Unionen plockat ut en handfull företag med sammanlagt cirka 1 700 anställda. Vår bedömning är att Unionen nog inte ens har 500 medlemmar på dessa företag.

Genom att förmå dessa medlemmar att försöka skada sin arbetsgivare så mycket som möjligt vill Unionen få sin vilja igenom och få mer än den övriga arbetsmarknaden. Eftersom det bland annat handlar om företag som arbetar med betalningslösningar riskerar skadeverkningarna snabbt att bli stora.

Detta är ett uppenbart missbruk av konfliktvapnet; att handplocka de företag som bedömer att man kan skada mest. Där ställs de medarbetare som är medlemmar i Unionen i direkt konfrontation mot sin arbetsgivare. I förlängningen riskerar de att sänka sitt företag och förlora sina jobb om företagen går omkull. Unionen försvarar sig med att man bara vill ha vad alla andra har fått. Nu är ju inte det sant, utan det Unionen har krävt är mer än den övriga arbetsmarknaden. De extra 0,2 procenten som Unionen kräver ingår inte i det så kallade märket på arbetsmarknaden.

Vårt avtal med fackförbundet Kommunal om barnskötare på fria förskolor blev klart idag. Resultatet blev 2,6 procent, ingen individgaranti och inga extra 0,2 procent. Då ska man komma ihåg att landets barnskötare tjänar väsentligt mindre än Unionens medlemmar.

En annan felaktighet som spridits från Unionen är att Unionen skulle ha individgaranti i alla sina avtal. Det är inte heller sant. Bara inom Almegas olika avtalsområden arbetar 140 000 tjänstemän på avtal med Unionen där det inte finns någon individgaranti.

Det tråkiga att jag har svårt att se någon lösning på konflikten. Unionen har tagit några få företag som gisslan för att få sin vilja igenom. Och är det något man vet om en utpressare är det att det är ingen mening att försöka köpa sig fri – då kommer de bara tillbaka och kräver mer!

Läs även Almegas pressmeddelande om konflikten