Det finns en glänta!

Nytt framtida lärt citat? Att tänka fort är rätt, att tänka rätt är större! Med tanke på vår diskussion om Thomas Torild.

I går anordnade Almega, tillsammans med Rådhusgruppen City, ett seminarium om vårt förslag till omställningsförsäkring. Ett intressant seminarium, med oerhört kompetent panel i form av forskare, kompletterande aktörer, Irene Wennemo från utredningen Hållbara försäkringar, arbetsmarknadens parter och så parlamentariker.

Inte minst politikerna tyckte att det var bra att Almega stack ut hakan och kom med nya förslag och idéer. Ett kännetecken för en demokrati, är enligt min uppfattning att olika åsikter ska komma till tals och kunna diskuteras. Det har vi visat att vi vill göra  inte minst med dagens seminarium.

Det präglar  också vår bloggduell.

Almega kommer att återkomma med synpunkter från gårdagens seminarium men låt mig bara konstatera att Anders Weihe från Teknikföretagen delar Almegas förslag.

Så till bloggduellen

Att saker och ting inte har fungerat behöver inte betyda att det behöver vara så i framtiden. Av misstag kan komma något positivt. I en framtida modell med fler kompletterande aktörer ska det givetvis finnas tydliga transparenta villkor som leverantörer ska uppfylla. Ersättningarna ska vara satta på ett sådant sätt att det är möjligt för leverantören att bedriva en seriös verksamhet.  Uppföljning från myndighetens sida är avgörande för ett kvalitetssäkrat system.

Det kan mycket väl vara så att regelverket, som det är utformat i dagens system, måste förändras så att det inte hindrar möjligheten att använda olika åtgärder. Göran Arrius, Saco, drog på dagens seminnarium ett exempel på hur regelverket hindrade en arbetslös ekonomiassistent att få gå fem dagars kurs för att även kunna jobba som löneasssistent och därmed öka chanserna att hitta nytt jobb.

Vi har i andra sammanhang föreslagit att det ska finnas någon form av utvecklingsråd mellan myndigheten och leverantörerna för att säkerställa kvalitet i upphandlingen. Det är intressant att Unionen skulle vilja medverka på ett konstruktivt sätt i de diskussionerna. Almega har även sagt att vi vill att det ska finnas någon form av kvalitetsstämpel på leverantörerna. En auktorisation som bland annat reglerar krav på kollektivavtal kan vara en sådan stämpel.

Frågan om A-kassans organisation kommer vi inte längre i. Men vi tycks vara överens om att det är rimligt att villkoren ses över.

Vi menar, att för att underlätta för de som befinner sig i ett utanförskap att kunna komma tillbaks i eller komma in i arbete så är det viktigt att rätt åtgärder sätts in. Vi tror att vårt system med leverantörer av omställningstjänser är bättre än dagens. Därför menar vi att de som är arbetslösa och finns i försörjningsstöd bättre hör hemma i det här systemet med en omställningsförsäkring.

Men vi har också talat om att den nivå på ersättning som det då blir fråga om skulle motsvara grundbeloppet. Vårt förslag innebär även att det kommer att ställas krav på dem som omfattas av försäkringen, att de utifrån den arbetsförmåga de har aktivt söker ett arbete eller deltar i de program som omställningsleverantören utformat. Om så inte är fallet upphör ersättningen och stödet.

Är frestande att sluta med Juninatten av Harry Martinsson där första strofen lyder: Nu går solen knappast ner, bländar bara av sitt sken. Skymningsbård blir gryningstimme, varken flitig eller sen.

Så nån skymning att kliva fel i finns inte. Eller det kanske är så, Unionen, att som Tomas Tranströmer skriver i Gläntan: Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara den kan hitta som har gått vilse.

Vi kanske leder er dit!