Arbetsmiljölagen är skriven för en fabrik

Arbetslivet har på förändrats radikalt de senaste 15-20 åren. Min jobbtelefon satt fortfarande fast i väggen på mitt kontor på 90-talet, och jag var beroende av min arbetsplats på ett sätt som inte längre gäller idag.

Tjänstesektorn växer så det knakar, men arbetsmiljölagen (AML) från 70-talet är i grunden densamma. Den skapades när vi fortfarande levde i ett industrisamhälle, och är inte anpassad till tjänstearbetet, särskilt inte efter IT-revolutionen.

Jag möter många chefer, tillika medlemmar i Unionen, som under våra utbildningar påpekar att ”det märks att arbetsmiljölagen är skriven för en fabrik” och frågar vilken relevans lagen egentligen har för tjänstearbetande kvinnor och män.

Till skillnad från industriarbetsgivaren som har möjlighet till god kontroll på de flesta variabler inom företagets väggar, har till exempel konsultfirman inte lika stora möjligheter eftersom medarbetarna rör sig mellan olika arenor. Och AML utgår främst från, och reglerar, företeelser inom organisationen.

I konsultens fall är det relationen till kunden som präglar arbetsmiljön. Kunskapstjänster uppstår ofta i samverkan mellan konsult och kund, och våra gemensamma medlemmar har i hög grad ett relationsorienterat arbete. Men hur mycket av de psykologiska villkoren råder vi över?

Visst finns det även fysiska risker i tjänstearbete, och visst arbetar vi med en och annan maskin, men en ny grundprincip i arbetsmiljöarbetet för tjänstemän borde vara att se till att rusta medarbetaren att kunna hantera dessa möten som ofta sker på andra arenor än hemmaplan.

En modern arbetsmiljölag borde sätta mer fokus på de psykosociala villkoren i dessa kundmöten och utgå ifrån att allt inte kan regleras, utan att vi endast kan förhålla oss till detta faktum. Unionen har sannolikt åtskilliga medlemmar på uppdrag utanför riket och utanför EU med en annan säkerhetskultur.

Vi menar att det är viktigt att se till att tjänstemannen är rustad att kunna ta beslut som man är trygg med. Att tjänstemannen har ett tydligt uppdrag i ryggen, känner sig säker på organisationens förväntningar, värderingar, prioriteringar och hur säker man känner sig i den egna rollen har betydelse för stressnivån när man står framför kunden som genast vill ha ett besked.

Att som kundorienterad driven konsult vilja ge lite till eller ge något annat som man anser kunden behöver, är inte heller en oväsentlig stressfaktor. Det är inte alltid chefen som ökar arbetsbördan. Den egna ambitionen kan bidra starkt till psykosociala konsekvenser.

Jag hoppas att vi tillsammans med Unionen kan arbeta för att skapa bättre förståelse för tjänstearbetets villkor. Håller ni inte med om att det är dags för en ny arbetsmiljölag?