Unionen visar dålig förhandlingsvilja

Konflikten på Public Service-området bröt dessbättre inte ut. I elfte timmen nåddes en uppgörelse. Tyvärr fullföljde Unionen sitt varsel på Bilprovningen.

Jag tycker det är tråkigt att Unionen visat så dålig förhandlingsvilja på detta område. Med Sveriges Ingenjörer träffade vi igår en uppgörelse i nivå med den övriga svenska arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund vore det väl konstigt om det nu inte skulle gå att träffa en överenskommelse med Unionen som har fått ett likvärdigt erbjudande.

Medlarna upptar sitt arbete igen på fredag förmiddag.