Solve it, Solvit!

Solve it, Solvit!

När våren inte vill komma igång är det lätt att drömma sig till en framtid som konditor på franska Rivieran. Men om detta ska realiseras så krävs en mängd administrativa formaliteter inte bara för mig utan även för min familj… Visst är det frustrerande när man har en god idé, en bra affärschans, en möjlighet att skapa sig en ny framtid, och sedan stoppas det längs vägen av små irriterande hinder – ibland även stora?

Varje år rör sig miljontals människor mellan länderna i Europa och den fria rörligheten gör att vi handlar med varor och tjänster för ca 3200 miljarder euro. Människor och företag som behöver hjälp att ta tillvara de rättigheter som den inre marknaden ger dem.

Därför startades problemlösningsnätverket Solvit. I år fyller Solvit 10 år och man har under dessa år handlagt över 7300 ärenden. I cirka 85% av dessa ärenden har problemet lösts eller åtminstone rättsläget klarlagts.

Solvit finns i 30 länder, inom EU och EES. De nationella Solvit-centren har goda kontakter med myndigheterna i sina hemländer. Solvit har inga sanktioner till förfogande men det informella arbetssättet leder ändå ofta till positiva resultat. I yttersta fall har dock den europeiska kommissionen insyn i Solvit-ärendena och kan inleda formella överträdelseprocesser mot medlemsländerna och ta fallet till EU-domstolen.

I Sverige förra året hanterades 69 ärenden som avsåg hinder i andra länder av svenska Solvit (och 67 ärenden om hinder för utländska företag och privatpersoner i Sverige ska för sakens skull nämnas). Med tanke på hur ofta Almega får höra om problem i andra länder så låter det som en låg siffra. Det verkar finnas en risk att man istället knyter näven i fickan och ger upp.

Men att anmäla ett ärende till Solvit är gratis och om 85% av fallen löses så känns det som en åtgärd som borde vara en ryggmärgsreflex. Och för varje fall som löses kommer jag närmare min dröm om ett konditori vid Medelhavet. Där kan vi sedan sitta i solen, prova petit fourer och diskutera fördelar med den inre marknaden. Välkommen!