Seminarium – Dags för en skattereform!

En skattereform för tjänstesamhället

Majoriteten av de nya jobben skapas i dag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Är det då rätt att arbetade timmar och kunskap fortfarande beskattas så hårt i Sverige? För det andra tenderar skattesystemet att bli mer och mer svåröverskådligt, snedvridet och ineffektivt.

Vi behöver ett skattesystem anpassat efter dagens näringsliv och samtidigt åter lyfta fram principerna om enkelhet, neutralitet och likformighet från skattereformen 1991. Det är lätt att tala om vilka skatter som ska sänkas, men svårare att tala om de som måste höjas. Vi behöver se över hela skattesystemet och därmed även diskutera framtidens skattebaser.

Var kan vi lätta på skattetrycket och var kan vi öka det? Hur ska vi skatteväxla för att stimulera tjänstesektorns utveckling och samtidigt bereda oss för de utmaningar finansieringen av framtidens välfärd står inför?

Detta ska vi diskutera på ett frukostseminarium som arrangeras av Almega onsdagen den 30 maj.

Medverkar gör Bo Lundgren, riksgäldsdirektör och tidigare partiledare för Moderaterna, Erik Åsbrink, rådgivare på Goldman Sachs och tidigare finansminister för Socialdemokraterna, Henrik von Sydow, ordförande i Skatteutskottet (M), Leif Jakobsson, vice ordförande i Skatte-utskottet (S) samt Andreas Bergh, välfärdsforskare och föreläsare i nationalekonomi. Medverkar gör även Ulf Lindberg från Almega. Modererar seminariet gör John Chrispinsson.

Tid och plats: Onsdag den 30 maj klockan 08.00 – 09.00 Frukost serveras från klockan 07.30 i SkyBar på Radisson Blu Royal Viking Hotell, Vasagatan 1 i Stockholm. Anmäl dig till Rosie Richards senast den 25 maj 2012.

Välkommen!